liste_banner2

Myndighetene

I dagens fartsfylte forretningsverden er det avgjørende å administrere eiendeler på en effektiv måte.RFID-teknologien har gjort det enkelt å spore eiendeler, og offentlige etater er intet unntak.RFID-sporingssystemer for inn-/utsjekking, aktivasporing, ID-skanning, inventar, dokumentsporing og filbehandling blir stadig mer populært blant offentlige etater.

bilde001

4G RFID-skannere og -brikker er den perfekte løsningen for effektiv ressursforvaltning.Ved hjelp av disse skannerne kan offentlige etater enkelt spore sine eiendeler på tvers av flere lokasjoner.Utstyrt med den nyeste teknologien, er disse RFID-skannerne designet for å gjøre sporing og administrasjon av eiendeler til en enkel oppgave.

bilde003

En av de betydelige fordelene medFEIGETE Android 4G RFID-skannereer at de tillater raske og pålitelige inn- og utsjekkingsprosedyrer.Skannerne er designet for å lese RFID-brikker festet til eiendeler, og sikrer at det ikke er rom for menneskelige feil.Denne evnen er spesielt viktig for offentlige etater som håndterer sensitivt utstyr, da det hjelper til raskt å identifisere eiendeler og unngå potensiell misbruk.

bilde005

Aktivasporingssystem brukerFEIGETE Android 4G RFID-skannerer en flott kombinasjon.Disse skannerne gjør det mulig for offentlige etater å enkelt spore sine eiendeler, fra gjenstander så små som stifter til mer komplekse gjenstander som kjøretøy og teknisk utstyr.Skannere kan identifisere hvor eiendeler befinner seg og hvem som er ansvarlig for å bruke dem, noe som gjør ressursforvaltningen til en lek.

bilde007

ID-skanning er en viktig funksjon for offentlige etater som arbeider med personalledelse.Disse skannerne skanner raskt ansattes IDer og sporer bevegelsene deres, slik at ledelsen enkelt kan overvåke ansattes tid og oppmøte.Denne funksjonen er spesielt nyttig for offentlige etater som må følge medarbeidernes oppmøte og punktlighet.

Dokumentsporing er en viktig funksjon for offentlige etater som håndterer sensitivt materiale.Denne funksjonen lar institusjoner spore bevegelsen av filer og sikre at de er riktig sikret.Skannere kan oppdage når dokumenter fjernes fra det angitte området, noe som gjør det enkelt å identifisere hvem som tok dem og når.Denne funksjonen bidrar til å forhindre uautorisert tilgang til sensitiv informasjon.

bilde009
bilde011

I denne løsningen brukes den håndholdte UHF-leseren til aktivabeholdning, som raskt kan lese den elektroniske tag-informasjonen på enheten, og sende den leste tag-informasjonen til bakgrunnsserveren for behandling gjennom den innebygde trådløse kommunikasjonsmodulen.Den faste leseren brukes til tilgangskontroll, og antennen tar i bruk en sirkulært polarisert antenne, som kan sikre flervinklet tagidentifikasjon.

Løsningens kjernefunksjoner inkluderer RFID-tag-administrasjon, tillegg av eiendeler, endring, vedlikehold, utrangering, avskrivninger, låneopptak, allokering, bruksutløpsalarm osv. For hvert anleggsmiddel kan du spørre om all informasjon om eiendelen fra kjøp, putting i bruk, til utrangering.

1) Asset Daily Operation Management-funksjon

Det inkluderer hovedsakelig det daglige arbeidet med å legge til, modifisere, overføre, låne, returnere, reparere og skrote anleggsmidler.Et eiendelbilde kan også festes til hvert anleggsmiddel, noe som gjør det enkelt å se bilder av verdisaker.

2) Egendefinerte tilleggsattributter
I tillegg til de vanlige egenskapene til eiendeler (som kjøpsdato, opprinnelig verdi av eiendeler), kan det hende at annet utstyr også må registrere sine unike attributter, som farge, materiale og opprinnelse for møbler, og for middels og stort utstyr.Det kan være vekt, dimensjoner osv. Ulike typer eiendeler tilpasser ulike egenskaper.

3) Tag Management
I henhold til de valgte anleggsmidlene blir etikettene som kan limes på de fysiske objektene til anleggsmidlene automatisk generert, slik at hver vare er godt dokumentert.

bilde013

4) Inventarfunksjon

Først laster du ned all aktivainformasjonen til avdelingen som skal telles til håndsettet, og skann deretter anleggsmidlene en etter en.Hver gang et element skannes, vil relevant informasjon om elementet vises på håndsettet.Når du tar lager, kan du når som helst sjekke detaljene for varene som ikke har blitt talt opp på den håndholdte enheten.

Etter at lagerføringen er fullført, kan lageroverskuddslisten, inventarlisten og lageroversiktstabellen genereres i henhold til avdelingen, avdelingen eller til og med romnummeret.

bilde015

5) Avskrivning av eiendeler
En rekke avskrivningsmetoder, forskjellige avskrivningsformler brukes på forskjellig utstyr for å beregne avskrivningskostnaden.Trekk ut månedlige avskrivninger på anleggsmidler, skriv ut månedlig avskrivningsrapport, avskrivninger kan legges inn og justeres manuelt.

6) Eiendelspensjonering
Skrapsøknadsskjemaet kan skrives ut i systemet, og dette arket kan brukes som vedlegg for å gå gjennom skrapgodkjenningsprosessen på tollkontorets plattform.Du kan registrere og forespørre informasjon om eiendelssalg.

7) Historisk aktivaspørring
For utrangerte og uttømte eiendeler vil systemet lagre informasjonen om disse eiendelene separat i den historiske databasen.Alle poster gjennom livssyklusen til disse eiendelene kan sees.Fordelen med dette er at spørringen om historiske aktiva er raskere og mer praktisk;den andre er at den relevante informasjonsinnhentingen av eksisterende eiendeler i bruk er raskere.

8) Månedlig rapport om anleggsmidler
I henhold til enheten, avdelingen, tiden og andre forhold, spør den månedlige (årlige) rapporten for klassifisering og statistikk, den månedlige rapporten om økningen av anleggsmidler i denne måneden, den månedlige rapporten om reduksjonen av anleggsmidler i denne måneden, den månedlige rapporten av avskrivninger av anleggsmidler (årsrapport), og gi utskrift funksjon.

9) Omfattende forespørsel om anleggsmidler
Det er mulig å spørre om et enkelt stykke eller et parti med anleggsmidler, og forespørselsbetingelsene inkluderer aktivakategori, kjøpsdato, kjøper, leverandør, brukeravdeling, netto aktivaverdi, aktivanavn, spesifikasjon osv. Alle spørringsrapporter kan eksportert til Excel.

10) Systemvedlikeholdsfunksjon
Det inkluderer hovedsakelig aktivaklassifiseringsdefinisjon, exitmetodedefinisjon (exitmetoder inkluderer utrangering, tap osv.), definisjon av kjøpsmetode (kjøp, overordnet overføring, peer-overføring, gave fra eksterne enheter), lagerdefinisjon, avdelingsdefinisjon, depotmottakerdefinisjon, etc. .

bilde017

Fordeler:

Programfunksjoner Fordeler

1) Hele systemet har egenskapene til rask identifikasjon over lang avstand, høy pålitelighet, høy konfidensialitet, enkel betjening og enkel utvidelse.Aktivaidentifikasjonssystemet kan fungere uavhengig og er ikke avhengig av andre systemer.

2) Etablere trygge og pålitelige registrerte aktivafiler, styrke aktivatilsyn gjennom høyteknologi, allokere ressurser rasjonelt, redusere ressurssløsing og forhindre tap av eiendeler.Den kan effektivt og nøyaktig identifisere, samle inn, registrere og spore datainformasjonen til eiendeler (aktiva utstyrt med elektroniske tagger) som kommer inn og forlater basestasjonen (biblioteket) for å sikre rasjonell bruk av eiendeler.

3) I henhold til den faktiske situasjonen bør problemene med kaos og uorden og dårlig sanntidsytelse innen kapitalforvaltning løses.Gi en avansert, pålitelig og anvendelig digital plattform for automatisk identifikasjon og intelligent styring av innkommende og utgående eiendeler, slik at bedriftens evne til å administrere interne eiendeler i sanntid og dynamisk kan forbedres kvalitativt.

4) Gjør full bruk av RFID-teknologi og GPRS trådløs fjernoverføringsfunksjon for å realisere sanntidskonsistensen av informasjon om endring av eiendeler og systeminformasjon, og realisere effektiv sanntidsovervåking og registrering av arbeidsprosesser av bakgrunnssystemet, slik at ledere kan vite i tide på kontoret Tildeling og bruk av eiendeler.

5) Alle aktivadata legges inn på en gang, og systemet bedømmer automatisk aktivastatus (nytt tillegg, overføring, inaktiv, skrap, etc.) i henhold til dataene samlet inn av forskjellige basestasjoner og regionale RFID-lesere.Statistikk og forespørsel om aktivadata gjennom nettleseren.